Co się unosi nad kampusem?

Scroll down for English

Pod mostkiem się je, na mostku się handluje, a nad kampusem HaShiDa świeci księżyc i unosi się duch wspólnoty. Na kampusie pod księżycem się tańczy i maszeruje. Ćwiczą studenci wszystkich wydziałów, ćwiczą w weekendy i w dni powszednie, bo już w przyszłym tygodniu wielka ogólnouczelniana parada.

 

 

EN

What’s hovering above the campus?

Under the bridge people are eating, on the bridge they are trading and behind the bridge there is a HaShiDa campus with the moon shining and the community spirit hovering above it. At the campus, under the moon, there are dances and marches. Students of all faculties are training intensively, on weekdays and at weekends, because next week there’s going to be a great universitywide parade.