Harbin otwarty

Scroll down for English

Tym razem wycieczka za rzekę przeniosła nas do równoległej rzeczywistości – na doroczny festiwal wielokulturowy Uniwersytetu Technologicznego Hagunda. Studenci z około 40 krajów ze wszystkich kontynentów, w towarzystwie swoich chińskich kolegów prezentowali najciekawsze i najbardziej charakterystyczne elementy swoich kultur. Odkryliśmy nowy multi-kulti Harbin nauk ścisłych.

 

EN

Open Harbin

This time with crossing the Songhua river we moved to a parallel reality – to the annual multicultural festival, organised by the University of Technology Hagunda. Students from about 40 countries of all continents, accompanied by their Chinese mates were presenting the most interesting and most characteristic elements of their cultures. We discovered the new multiculti Harbin of exact sciences.